(วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567)

ระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

“กิจกรรมตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมีสำหรับเยาวชน"

(MU CHEM Contest)

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันใน “โครงการเเข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมีสำหรับเยาวชน (MU CHEM Contest)” ร่วมชิงเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมรางวัลและเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน

รายละเอียดการสมัคร

 1. โครงการเเข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมีสำหรับเยาวชน (MU CHEM Contest) ดังนี้
 2. การแข่งขัน รายละเอียด รูปแบบ จำนวนที่รับ ค่าสมัคร
  การตอบปัญหาทางเคมี รอบที่ 1 รอบคัดเลือก (ภาคทฤษฎี)
  โดยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
  (ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 – 50 จะได้เข้าสู่รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ)
  รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ (ภาคปฏิบัติ)
  สอบปฏิบัติการทางเคมี ใช้เวลาในการลงทะเบียน อธิบายและสอบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง
  เดี่ยว 1,500 คน 400 บาท
 3. ผู้เข้าร่วมสมัครจะต้องชำระค่าสมัคร (ไม่รวมค่าบริการทางธนาคาร) โดยชำระผ่านการโอนเงินผ่านบัญชี ดังนี้
 4. รายละเอียดการชำระเงิน
  ชื่อบัญชี: "มหาวิทยาลัยมหิดล"
  เลขที่บัญชี: 016-210322-3
  ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขารามาธิบดี
  ให้เเจ้งชำระเงินเเละแนบหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 24 ชม. หลังจากการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ : Menu แจ้งชำระเงิน

  ** ทางผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี **

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ รายละเอียด
1 มิถุนายน 2567 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
31 กรกฎาคม 2567 ปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
5 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
17 สิงหาคม 2566 โครงการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมีสำหรับเยาวชน (MU CHEM Contest)
24 สิงหาคม 2566 ประกาศคะแนนและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบได้ที่เว็บไซต์โครงการ หรือ ช่องทางโซเชียลต่างๆของโครงการ

หลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน

รอบที่ 1 การแข่งขันรอบคัดเลือก (ภาคทฤษฎี)
รอบที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ภาคปฏิบัติ)

รางวัลและทุนการศึกษา

 1. โครงการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมีสำหรับเยาวชน (MU CHEM Contest)
  • ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
  • ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท
  • ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท
  • ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 4 – 20 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท
  • ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 21 – 50 ได้รับเกียรติบัตร
 2. รางวัลผลคะแนนดีเยี่ยมในการสอบภาคทฤษฎี
  • ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบรอบที่ 1 ภาคทฤษฎี จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท

  *** ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมีสำหรับเยาวชน (MU CHEM Contest)

Mahidol Chemistry Contest 2024 ( muchemcon.2024 )
mucc.2024
mucc.2024
muchemcon2@gmail.com

ติดต่อพี่ๆโครงการ

093-942-9154 (พี่อีฟฟี่)
061-418-3425 (พี่ฝ้าย)